ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

04. 12. 2020.

 

ОГРАНИЧЕЊЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА У ПОЈЕДИНИМ ДЕЛАТНОСТИМА
У ПЕРИОДУ 4. - 15. ДЕЦЕМБАР 2020. ГОД.

 

Сходно изменама и допунама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање Ковид-19 (СГРС 145/2020)  почев од 4. децембра 2020. године закључно са 15. децембром 2020. године, радно време у појединим делатностима и објектима се ограничава тако да ти објекти могу радити само радним данима (од понедељка до петка) од 05.00 часова до 17.00 часова.

Дакле, ови објекти не могу радити у петак после 17:00 часова, у дане викенда (суботу и недељу), као и у понедељак до 5:00 часова ујутро.

Ограничење важи за следеће објекте:

- у којима се обавља делатност у области трговине на мало (трговинске и друге радње и продајна места),

- пружања услуге у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови, сплавови и сл.),

- пружања услуге у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља делатност у области трговине на мало (тржни центри, пијаце и сл.)

- приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.),

- у којима се обавља делатност пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником услуге (козметички салони, фризерски салони, салони лепоте) и

- делатност у области културе која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору (позоришта, биоскопи, музеји, галерије)

- делатност у области спорта која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору или дуготрајнији непосредни контакт са корисником услуге (фитнес центри, теретане, вежбаонице, спа центри, базени и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.)

 

Изменама и допунама Уредбе прописане су различити изузеци од ограничења.

Следећи објекти могу да раде и ван радног времена утврђеногза радне дане (од понедељка до петка од 05.00 часова до 17.00 часова) , као и суботом и недељом:

- апотека, изузев оних апотека које продају обављају у трговинским центрима и за које управљач не може обезбедити посебне коридоре за приступ или у које се не улази са спољне стране или непосредно са јавне површине,

- бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива ,

- трговинских, угоститељских и других објеката који врше доставу хране.

 

Следећи објекти могу да раде радним данима до 21.00 часа, као и суботом и недељом;

- трговинске и друге радње и продајна места на којима се врши продаја прехрамбених производа, укључујући и оне које продају обављају у трговинским центрима, а за које управљач може да обезбеди посебне коридоре за приступ или у које се улази са спољне стране или непосредно са јавне површине,

- самостални малопродајни објекти у којима се трговина, по правилу, обавља тако да купац не улази у објекат (трафике тј. киосци),

 

Следећи објекти могу да раде и ван радног времена утврђеног за радне дане (од понедељка до петка од 05.00 часова до 17.00 часова), као и суботом и недељом:

- ординације и лабораторије у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и

- ветеринарске ординације и лабораторије и сл.,.

 

Следећи објекти могу да радним данима (од понедељка до петка) од 05.00 часова до 17.00 часова , као и суботом и недељом до 17.00 часова:

- позоришта,

- биоскопи,

- музеји,

- галерије и сл.,

 

Следећи објекти могу да раде радним данима најкасније до 21.00 часа, као и суботом и недељом;

- ресторана и других простора у којима се пружају услуге исхране у категоризованим и некатегоризованим смештајним објектима и у категоризованом приватном смештају, у којима се услуга може пружати само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама смештаја.

 

Следећи објекти могу да раде радним данима (од понедељка до петка) од 05.00 часова до 17.00 часова, а суботом и недељом од 06.00 часова до 15.00 часова:

- пијаце

 

Следећи објекти могу да раде ван радног времена утврђеног за радне дане, као и суботом и недељом када се користе у сврху тренинга и припрема за одржавање и одржавање искључиво регистрованих такмичења у надлежности надлежних националних спортских савеза:

- фитнес центри,

- теретане,

- вежбаонице,

- базени и

- други објекти намењениза спорт и рекреацију.

 

Све друге радње, објекти и места на којима се пружају услуге при чијем вршењу није обавезно присуство корисника или су присуство и контакт ограниченог трајања могу да раде радним данима (од понедељка до петка) од 05.00 часова до 17.00 часова, а суботом до 17.00 часова:

- обућарске радње,

- кројачке радње,

- столарске радње,

- стаклорезачке радње и сл.,

- сервиси,

- технички прегледи и сл.