ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

03.04. 2020.

 

НА САЈТУ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА ОБЈАВЉЕНИ СУ ЗАХТЕВИ
ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О ИЗОЛАЦИЈИ

 

Подсећамо да смо у вези остваривања права на накнаду зараде запосленом који је у самоизолацији, а коме је надлежни орган издао акт (решење или други акт) о самоизолацији или карантину Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална је на нашем сајту 31. марта 2020. године објавили да је измењено Објашњење права и обавеза радника и послодаваца у току ванредног стања, у којем се, између осталог, наводи:

„Накнада зараде, у случају самоизолације због здравственог надзора над заразном болешћу COVID-19 изазване вирусoм SARS-CoV-2 и мера ограничења кретања, односно мера кућне изолације, биће регулисана посебним актом Владе. Запослени је дужан да достави послодавцу решење надлежног органа о самоизолацији.“

На сајту Министарства здравља објављени су захтеви за издавање потврде о изолацији:

Захтев бр. 1за издавање потврде о изолацији за путника у међународном саобраћају коме је одређена хитна мера стављања под здравствени надзор на акутно респираторно обољење изазвано новим Корона вирусом SARS-CoV-2  у трајању од 14 / 28 дана (изолација у кућним условима)

Захтев бр. 2 – за издавање потврде о изолацији за лице из контакта у Републици Србији коме је одређена хитна мера стављања под здравствени надзор на акутно респираторно обољење изазвано новим Корона вирусом SARS-CoV-2  у трајању од 14 / 28 дана (изолација у кућним условима)

Попуњени образац захтева физичко лице, подносилац доставља електронским путем на е-маил адресу: [email protected]

По добијању потврде од надлежног органа подносилац, запослени дужан је да је свом послодавцу достави ради остваривања права на накнаду зараде.

Указујемо и но то да је на сајту Владе Републике Србије 2. априла 2020. године објављена препорука свим послодавцима да својим запосленима, који се налазе у самоизолацији или су оболели од COVID-19, због непосредног излагања ризику због обављања свог посла, обезбеде право на накнаду зараде у висини од 100%.