ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

02.07. 2020.

 

ОЛАКШАН УПИС У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧААгенција за привредне регистре објавила је на својој интернет страници Обавештење за понуђаче.

За упис у Регистар понуђача или добијање потврде о непостојању основа за искључење из поступка јавне набавке, од понедељка, 6. 7. 2020. године, сва документација прописана Законом о јавним набавкaма потребна за доказивање непостојањa основа за искључење из поступка јавне набавке прибављаће се по службеној дужности.

Из наведеног произлази да је за упис у Регистар понуђача или добијање потврде о непостојању основа за искључење из поступка јавне набавке потребно доставити одговарајућу регистрациону пријаву, односно захтев и доказ о уплати прописане накнаде за поступак регистрације.

Понуђачи могу обавештења, упутства и обрасце у вези са уписом у Регистар понуђача преузети са интернет странице Агенције за привредне регистре http://www.apr.gov.rs/регистри/понуђачи.

Обрасци пријаве се са интернет странице преузимају бесплатно, док се у Агенцији за привредне регистре преузимају уз накнаду од 120,00 динара.

Накнада за регистрацију уписа понуђача износи 2.800,00 динара, а накнада за поновну  регистрацију понуђача, брисаног из Регистра на основу сопственог захтева или по службеној дужности, износи 1.500,00 динара.

Накнада се уплаћује на рачун број: 840-29770845-52, модел 97, а позив на број се генерише на интернет страници Агенције за привредне регистре.