ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

27.12. 2019.

 

OБЈАВЉЕН ЈЕ НОВИ ПРАВИЛНИК О ПОРЕСКОЈ АМОРТИЗАЦИЈИ

 

У „Службеном гласнику РС“ бр. 93/19 од 26. децембра 2019. године објављен је нови Правилник о о амортизацији сталних средстава која се признаје за пореске сврхе који се примењује на стална средства стечена почев од 1. јануара 2019. године, односно почев од првог дана пореског периода који почиње у 2019. години.

Новим Правилником уређују се:

  • ново разврставање средстава по групама;
  • врсте нематеријалних средстава;
  • начин утврђивања амортизације сталних средстава за пореске сврхе кроз утврђена општа и посебна правила;
  • нова евиденција, односно нови Образац ПОА – Подаци о обрачунатој амортизацији сталних средстава стечених почев од 1. јануара 2019. године, као и скуп података које обвезник мора да обезбеди за ове потребе.

О новим правилима обрачуна пореске амортизације за 2019. годину, уз осврт на очекиване новине које ће донети нови Правилник о пореској амортизацији упознали смо претплатнике у ПС 22 и 23/19, као и на саветовањима које смо организовали у периоду од 9. до 13. децембра 2019. године у 10 градова у Србији.

У наредном броју часописа, односно у ПС 1/2020 упознаћемо претплатнике са свим новинама које доноси нови правилник.