ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

27.09. 2019.

 

РОК ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ АДРЕСЕ ЗА ПРИЈЕМ (ЕЛЕКТРОНСКЕ) ПОШТЕ
ЈЕ 1. ОКТОБАР 2019. ГОДИНЕ

 

Одредбама члана 21. Закона о привредним друштвима прописано је да је друштво дужно да има адресу за пријем електронске поште, која се региструје у складу са прописима о регистрацији, а уредност достављања електронског документа друштву ће се одређивати у складу са законом који уређује електронски документ.

Према томе, привредна друштва и предузетници који се региструју код Агенције за привредне регистре, почев од 1. октобра 2018. године, између осталог, региструју и адресу за пријем електронске поште.

Постојећа привредна друштва, предузетници, представништва и огранци страних привредних друштава који немају регистровану адресу за пријем електронске поште дужни су да региструју ту адресу у року од годину дана од дана почетка примене измена и допуна Закона о привредним друштвима, тј. до 1. октобра 2019. године.

Привредна друштва, представништва и огранци за упис подносе Регистрациону пријаву промене података и Додатак 31 Електронска пошта/интернет адреса/контакт подаци.

Предузетници за упис подносе Регистрациону пријаву промене података и Додатак 16 Електронска пошта/контакт подаци/адреса за пријем поште.

Регистрација адресе за пријем електронске поште и контакт података врши се без накнаде за регистрацију. Попуњене пријаве могу се предати лично у АПР-у или послати поштом, у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.

О овој теми детаљније смо писали у ПС 17 и 18/18 и 17/19.