ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

27.06. 2019.

 

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЈЕ НА СВОМ САЈТУ ОБЈАВИО НОВЕ ОБРАСЦЕ ЗА ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗАРАДЕ ОЗ-7 И ОЗ-10

 

Образац ОЗ-7 садржи и ближа објашњења неопходна за његово правилно попуњавање.

https://www.rfzo.rs/index.php/vesti/1033-b-19

Детаљнија објашњења о обрачуну накнаде зараде због привремене спречености за рад у складу са одредбама новог Закона о здравственом осигурању даћемо у наредном броју Привредног саветника.