ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

23.01. 2019.

 

ОМОГУЋЕНА ЈЕ ПРЕДАЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2018. ГОДИНУ ПУТЕМ ПОСЕБНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА АГЕНЦИЈЕ

 

Oд 22. јануара 2019. године омогућенa je предаја финансијских извештаја за статистичке потребе, као и редовних финансијских извештаја са прописаном документацијом за 2018. годину путем Посебног информационог система Агенције.

Агенција за привредне регистре је на свом сајту објавила бројна техничка, корисничка и видео упутства за примену посебног информационог система Агенције, као и за састављање и достављање свих врства извештаја за 2018. годину.