ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

18.02. 2019.

 

ЕЛЕКТРОНСКО ПОПУЊАВАЊЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ НА ОБРАСЦУ ППИ1 БИЋЕ ОМОГУЋЕНО ОД 21. ФЕБРУАРА 2019. ГОДИНЕ

 

 

На Порталу јединственог информационог система локалне пореске администрације https://www.lpa.gov.rs/jisportal/news/2 објављено је Обавештење за кориснике у вези са електронским подношењем пореских пријава за правна (образац ППИ1) и физичка лица (образац ППИ2) које преносимо у наставку у целости:

 

Обавештење за кориснике Портала

13. фебруар 2019.

Дана 1. јануара 2019. године на Порталу јединственог информационог система локалне пореске администрације омогућено је електронско подношење пореских пријава за правна (образац ППИ1) и физичка лица (образац ППИ2). Измене Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, бр. 26/01, …, 95/18) као и методологије попуњавања нових образаца од 28. децембра 2018. године, захтевале су значајне измене у информационом систему локалне пореске администрације за чију имплементацију је било неопходно време.

С тим у вези, обавештавамо вас да је од 25. јануара омогућено електронско попуњавање пореских пријава за физичка лица (образац ППИ2).

Електронско попуњавање пријаве за правна лица (образац ППИ1) биће омогућено од 21. фебруара 2019. године.

На линку можете преузети структуру нове пријаве 2019 за имовину правних лица – ППИ1 у електронском облику (.xsd) која је у примени од 1.1.2019.године.

На линку можете преузети структуру пријаве имовине за правна лица – ППИ1 у електронском облику (.xsd) за претходне године. Користити за потребе подношења измене, измењене и нове ППИ1 пријаве која се односи на период од 1.1.2014. до 31.12.2018.

У делу Упутства и документи можете погледати детаљно упутство за форматирање ППИ1 обрасца у (.xsd) формату.“