ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

16.10. 2019.

 

НА САЈТУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ОБЈАВЉЕНО ЈЕ ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА КОЈЕ ДОСПЕВАЈУ 15.10.2019. ГОДИНЕ

 

На сајту Пореске управе објављено је обавештење у вези подношења пријава које доспевају 15.10.2019. године у којем се наводи да ће услед техничких проблема који су изазвали тешкоће у раду Информационог система Пореске управе, подношење пореских пријава за Порез на додату вредност и других пријава које доспевају за подношење бити омогућено без последица по пореске обвезнике све до успостављања редовног режима рада Информационог система.

 

ЛИНК - www.poreskauprava.gov.rs/biro-za-informisanje/novosti/5935/vazna-informacija.html