ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

11.02. 2019.

 

ОБЈАВЉЕНЕ СУ ИЗМЕНЕ ПРАВИЛНИКА О ПОРЕСКОМ БИЛАНСУ НА ОБРАСЦУ ПБ 1, ПОРЕСКОЈ ПРИЈАВИ НА ОБРАСЦУ ПДП И ПОРЕСКОЈ АМОРТИЗАЦИЈИ ЗА ПОТРЕБЕ ОБРАЧУНА
ПОРЕЗА НА ДОБИТ ЗА 2018. ГОДИНУ

 

 

У Службеном гласнику број  8/19 од 8. фебруара 2019. године објављене су измене и допуне:

  • Правилника о пореском билансу на Обрасцу ПБ 1 и
  • Правилника о пореској пријави на Обрасцу ПДП
  • Правилника о пореској амортизацији (укинути су новопрописани Обрасци ОА/Н и ОА/I)

Изменама Правилника о пореском билансу на Обрасцу ПБ 1, као што је то и било очекивано, извршена су одговарајућа прилагођавања на позицијама у пореском билансу на Обрасцу ПБ 1 који се подноси за 2018. годину. Ово је резултирало прописивањем новог Обрасца ПБ 1.

Изменама Правилника о пореској пријави на Обрасцу ПДП прецизиран је начин исказивања података у случају обуставе поступка ликвидације и обуставе поступка стечаја, брисне су одређене одредбе и извршене остале мање измене. Све је ово резултирало прописавањем новог Обрасца ПБ 1 и новог Обрасца ПДП.

Изменом Правилника о пореској амортизацији, као што смо то и најавили, укинути су новопрописани обрасци ОА/Н и ОА/I, практично и пре него што је отпочела њихова практична примена.

Детаљно о овим новинама можете прочитати у новом ПС 5/2019 од 9. фебруара 2019. године.