ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

04.03. 2019.

 

ОД 1. МАРТА 2019. ГОДИНЕ ОМОГУЋЕНО ЈЕ СЛАЊЕ ЗАХТЕВА И ДОБИЈАЊЕ ПОРЕСКИХ УВЕРЕЊА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ ПРЕКО ПОРТАЛА Е-ПОРЕЗИ

 

 

Од 01. марта 2019. године корисници могу да добију пореска уверења електронским путем преко портала  Е-порези, и то:

– уверења о плаћеним обавезама на свим уплатним рачунима јавних прихода,

– уверења о плаћеним доприносима за здравствено осигурање,

– уверења о плаћеном порезу на додату вредност,

– уверења о плаћеним порезима и доприносима по одбитку.

Пореска управа је на свом сајту објавила Корисничко упутство за подношење захтевa за издавање пореског уверења о измиреним обавезама у електронском облику преко портала Пореске управе:

http://www.poreskauprava.gov.rs/biro-za-informisanje/novosti/5461/korisnicko-uputstvo-za-izdavanje-i-proveru-verodostojnosti-euverenja-poreske-uprave.html