ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

03.01. 2019.

 

НА САЈТУ АПР УСПОСТАВЉЕНА ЈЕ ЦЕНТРАЛНА ЕВИДЕНЦИЈА СТВАРНИХ ВЛАСНИКА

 

У Агенцији за привредне регистре успостављена је Централна евиденција стварних власника у складу са Законом о Централној евиденцији стварних власника („Службени гласник РС”, бр. 41/18).

Централна евиденција је јавна, јединствена, централна, електронска база података о физичким лицима - стварним власницима правних лица и других субјеката регистрованих у Републици Србији („Регистровани субјекти”), о чему смо писали у ПС 11/18 и ПС 24/18.

Овлашћена лица у правним лицима и другим субјектима, који су основани до 31. децембра 2018. године, дужна су да евидентирају податке у ову евиденцију најкасније до 31. јануара 2019. године, у складу са Законом о Централној евиденцији стварних власника и Правилником о садржини Централне евиденције ради спровођења евидентирања стварних власника регистрованог субјекта („Службени гласник РС”, бр. 94/18).

Централна евиденција стварних власника води се електронским путем, преко интернет странице Агенције, а корисник мора да поседује:

  • Квалификовани електронски сертификат (електронски потпис) издат од сертификационог тела у Републици Србији,

  • Инсталиран читач електронских картица и инсталирану NEXU апликацију за електронско потписивање (креирану од стране Агенције, која се користи за све електронске услуге које пружа Агенција, и коју можете преузети овде),

  • Налог на систему за централизовано пријављивање корисника Агенције за привредне регистре (налог у наведеном систему се користи за приступање свим електронским услугама Агенције).

Као помоћ регистрованим субјектима у споровођењу законске обавезе, Министарство привреде је припремило детаљно видео упутство о креирању налога,  Водич за евидентирање стварног власника регистрованог субјекта у Централну евиденцију, Водич у сликама за коришћење саме апликације, као и детаљно Корисничко упутство.

Потписивање квалификованим електронским потписом законског заступника у електронском облику путем интернета објашњено је у Tехничком упутству за потписивање докумената и захтева квалификованим електронским сертификатом.

Питања везана за поступак евидентирања могу се слати на електронску адресу [email protected] Корисницима је на располагању и техничка подршка АПР која пружа помоћ око апликације система за централизовано пријављивање корисника.

Техничка подршка може се контактирати слањем електоронске поште на електронску адресу [email protected] или позивом на број: 011 20 20 293.