ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

01.02. 2019.

 

УСКЛАЂЕНИ ИЗНОСИ НАКНАДА ЗА ДУВАНСКЕ ПРОИЗВОДЕ
накнада из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) и члана 54. став 3.
Закона о дувану

 

 Усклађени износи накнада из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) и члана 54. став 3. Закона о дувану са индексом потрошачких цена у другом полугодишту 2018. године износе:

1) за упис у Регистар произвођача дуванских производа – 20.893.398,32 динара;

2) за упис у Регистар трговаца на велико дуванским производима – 10.446.700,07 динара;

3) за добијање дозволе за обављање делатности трговине на мало дуванским производима – 15.040,60 динара;

 4) за упис у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа – 10.446.700,07 динара.

 Усклађени износи објављени су у „Службеном гласнику РС“, бр. 4/2019, од 25. јанаура 2019. и примењују се у року од 8 дана од дана објављивања, односно од 2. фебруара 2019. године.