ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

27.02.2018.

 

НА САЈТУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ОБЈАВЉЕНО ЈЕ КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНОШЕЊЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА
ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА НА ОБРАСЦУ ППИ-4

 

 

Од 1. јануара 2018. године  пореска пријава за утврђивање пореза на пренос апсолутних права (ППИ-4) подноси се искључиво у електронском облику

Изузетно, порески обвезници - физичка лица која су дужна да поднесу пореску пријаву која није у вези са обављањем делатности, могу пореску пријаву ППИ-4 да поднесу у електронском облику или у писменом облику – непосредно или путем поште.

Линк на упутство