ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

25.12. 2018.

 

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ОБЈАВИЛО ЈЕ ВОДИЧ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ СТВАРНОГ ВЛАСНИКА РЕГИСТРОВАНОГ СУБЈЕКТА У ЦЕНТРАЛНУ ЕВИДЕНЦИЈУ

 

Како би пружило помоћ регистрованим субјектима у спровођењу законске обавезе, Министарство привреде објавило је Водич за евидентирање стварног власника регистрованог субјекта у централну евиденцију.

Агенција за привредне регистре ће до 31. децембра 2018. године успоставити Централну евиденцију стварних власника којој ће се приступати са интернет странице Агенције.

Подсећамо да постојећи регистровани субјекти имају обавезу да евидентирају, електронским путем, податке о стварним власницима најкасније до 31. јануара 2019. године, у складу са Законом о Централној евиденцији стварних власника и Правилником о садржини Централне евиденције ради спровођења евидентирања стварних власника Регистрованог субјекта.

О овоме смо детаљно писали у Привредном саветнику број 11/2018, а пишемо и у Привредном саветнику број 24/2018.