ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

09.02.2018.

 

РЕФЕРНЕТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА ЈЕ НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ ОД 3,5%

 

Извршни одбор Народне банке Србије на седници одржаној 8. 2. 2018. године одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,5 одсто.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је имао у виду и нову фебруарску пројекцију инфлације и њених фактора, као и ефекте досадашњег ублажавања монетарне политике.

Инфлација је у децембру износила циљаних 3,0% међугодишње, што је и њена просечна вредност за 2017. годину. И према фебруарској централној пројекцији, међугодишња инфлација ће до краја периода пројекције, тј. у наредне две године, наставити да се креће у границама циља.

Извршни одбор је истакао да опрезност у вођењу монетарне политике и даље проистиче из кретања на међународном робном и финансијском тржишту. Светске цене примарних производа, пре свега нафте, повећане су претходних месеци, и неизвесно је њихово кретање у наредном периоду. Такође, неизвесност на међународном финансијском тржишту и даље је присутна по основу дивергентности монетарних политика водећих централних банака, ФЕД-а и Европске централне банке, што може да утиче на глобалне токове капитала према земљама у успону, а тиме и Србији. Међутим, Извршни одбор истиче да је отпорност наше привреде на евентуалне негативне утицаје из међународног окружења повећана захваљујући јачању домаћих макроекономских фундамената и повољнијим изгледима за наредни период.

На данашњој седници, Извршни одбор је усвојио фебруарски Извештај о инфлацији, који ће јавности бити представљен у среду, 14. фебруара. Том приликом детаљно ће бити образложене одлуке монетарне политике и макроекономска кретања која их опредељују.