ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

21.12.2017.

 

СКУПШТИНА ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ ДОНЕЛА ЈЕ ОДЛУКУ О ВИСИНИ, НАЧИНУ И РОКОВИМА ПЛАЋАЊА ЈЕДИНСТВEНЕ ЧЛАНАРИНЕ И ФИНАНСИРАЊУ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ У 2018. ГОДИНИ

 

Скупштина Привредне коморе Србије донела је одлуку да значајно повећа чланарине и обухвати већег броја лица која су дужна да плаћају чланарину у наредној години.

Одлука о висини, начину и роковима плаћања јединствeне чланарине и финансирању Привредне коморе Србије у 2018. години објављена је у „Служеном гласнику РС“, бр. 114/17.

Детаљније о овој одлуци писаћемо у наредном броју часописа, а текст одлуке можете погледати и овде.