ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

14.02. 2017.

 

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

.

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на постојећем нивоу од 4,0 одсто.

Доносећи одлуку, Извршни одбор је имао у виду нову средњорочну пројекцију инфлације, ефекте досадашњег ублажавања монетарне политике, као и чињеницу да је циљ за инфлацију од почетка 2017. године нижи и да износи 3,0% ± 1,5 процентних поена. Извршни одбор очекује да ће инфлација остати ниска и стабилна и да ће се од почетка ове године кретати у границама новог циља. Таквом кретању инфлације требало би пре свега да допринесу опоравак светске цене нафте и инфлације у међународном окружењу, као и раст домаће тражње. С друге стране, још неко време би дезинфлаторно требало да делују релативно ниски трошкови у производњи хране.

Према оцени Извршног одбора, неизвесност у међународном окружењу, пре свега у погледу кретања светске цене нафте и дешавања на међународном финансијском тржишту, налаже опрезно вођење монетарне политике. Дивергентност монетарних политика водећих централних банака додатно је повећана, а тиме и неизвесност њиховог утицаја на глобалне токове капитала. Отпорност наше економије на евентуалне негативне утицаје из међународног окружења сада је већа захваљујући бољим макроекономским изгледима наше привреде, а пре свега убрзању привредног раста праћеног даљим смањењем унутрашње и спољне неравнотеже.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 14. марта. .