ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

16.03. 2017.

 

САОПШТЕЊЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ПОВОДОМ ТЕХНИЧКИХ ПРОБЛЕМА
ПРИЛИКОМ СЛАЊА ОБРАСЦА ППДГ-1С

 

Поводом техничких проблема у функционисању портала Е-порези код достављања пореске пријаве ППДГ-1С, 15.3.2017, издато је Обавештење Пореске управе, пореским обвезницима, које преносимо у целости

Поштовани обвезници,

Услед техничких проблема који који третнутно постоје, подношење Пореске пријаве за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности - образац ППДГ-1С , поново ће бити могуће након отклањања техничких проблема на систему.

Пореска управа се извињава свима који су имали проблема да поднесу пореску пријаву.

Порески обвезници због наведеног техничког проблема неће сносити последице..

Пореска управа