ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

14.12.2017.

 

ИЗДАВАЊЕ И КЊИЖЕЊЕ РАЧУНА (ФАКТУРА) У ПАПИРНОМ И ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ БЕЗ УПОТРЕБЕ ПЕЧАТА И ПОТПИСА

 

Према саопштењу Владе Републике Србије  од 13. 12. 2017. године,надлежним органима и институцијама достављено је Објашњење у вези са књижењем и издавањем рачуна (фактура) у папирном и електонском облику без употребе печата и потписа.

Потпредседник Владе и министар трговине, туризма и телекомуникација Расим Љајић и министар финансија Душан Вујовић потписали су  Објашњење у вези са издавањем и књижењем рачуна (фактура) у папирном и електронском облику без употребе печата и потписа, које је објављено на сајту Министарства финансија.

У наведеном Објашњењу у складу са Законом о електронском документу, електронској идентификацији, усугама од поверења у електронском пословању („Службени гласник РС“, бр. 94/2017), више није обавезно штампање фактуре која је изворно настала у електронском облику, нити да се на евентуално одштампан документ ставља отисак печата како би се сматрао валидним. Довољно је да садржи „идентификациону ознаку“.

Електронска фактура је валидна у електронском облику, без потписа и печата, не мора да се штампа и не мора да се шаље поштом.

Фактура која је изворно настала у папирном облику, не мора да садржи печат и потпис одговорног лица. Фактура која је настала у електронском облику или дигитализацијом, такође не мора бити потписана електронским потписом, већ идентификациону ознаку одговорног лица, односно лица овлашћеног за издавање те фактуре.  Објашњење можете погледати у наставку.

 

http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/misljenja/2017/Objasnjenje%20knjizenje%20faktura%20bez%20pecata%20i%20potpisa.pdf