ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

14.03. 2017.

 

ДОНЕТИ СУ ПРАВИЛНИЦИ ЗА БЛИЖУ ПРИМЕНУ ЧЛАНА 12. ЗАКОНА О ПДВ, КОЈИ УРЕЂУЈУ МЕСТО ПРОМЕТА УСЛУГА

 

Новим чланом 12. став 9. Закона о ПДВ, дато је овлашћење министру финансија да за потребе одређивања места промета, ближе пропише шта се сматра услугама у вези са непокретностима, услугама предаје јела и пића за конзумацију на лицу места и шта се сматра превозним средствима код услуга изнајмљивања тих средстава.

На основу овлашћења министар финансија донео је следеће правилнике:

    • 1. Правилник о утврђивању услуга у вези са непокретностима за сврху одређивања места промета услуга, у смислу Закона о порезу на додату вредност,
    • 2. Правилник о утврђивању услуга предаје јела и пића за конзумацију на лицу места за сврху одређивања места промета услуга, у смислу Закона о порезу на додату вредност, и
    • 3. Правилник о утврђивању превозних средстава за сврху одређивања места промета услуга изнајмљивања тих средстава, у смислу Закона о порезу на додату вредност.

 

Поред тога на основу овлашћења из члана 24. став 6. Закона, министар финансија донео је и

Правилник о изменама Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза.

Наведени Правилници објављени су у „Службеном гласнику Републике Србије“, бр. 21/2017 и примењују се од 1. априла 2017. године.