ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

12.01. 2017.

 

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

.

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на постојећем нивоу од 4,0 одсто.

Одлуку да задржи постојећи степен експанзивности монетарне политике Извршни одбор је донео имајући у виду факторе инфлације, ефекте досадашњег ублажавања монетарне политике и чињеницу да је циљ за инфлацију од почетка ове године нижи и да износи 3,0% ± 1,5 процентних поена. Извршни одбор очекује да ће инфлација остати ниска и стабилна и да ће се од почетка ове године кретати у границама циља. Таквом кретању инфлације допринеће опоравак домаће тражње и светске цене нафте, као и постепен раст инфлације у међународном окружењу, пре свега у зони евра која је наш најзначајнији спољнотрговински партнер. С друге стране, релативно ниски трошкови у производњи хране још неко време ће деловати дезинфлаторно.

Поред тога, Извршни одбор је истакао да на опрезност монетарне политике упућује присутна неизвесност на међународном финансијском тржишту у погледу будућих мера ФЕД-а и њеног утицаја на глобалне токове капитала. Ризике из међународног окружења ублажаваће експанзивна монетарна политика Европске централне банке. Такође, Извршни одбор оцењује да су успешно спровођење фискалне консолидације и структурних реформи и смањење спољне неравнотеже, уз економски раст који је у највећој мери вођен инвестицијама и извозом, допринели бољим макроекономским изгледима наше привреде и повећању њене отпорности на евентуалне негативне утицаје из међународног окружења.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 14. фебруара 2017.