ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

12.04. 2017.

 

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

 

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 4,0 одсто.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је имао у виду факторе инфлације, ефекте досадашњег ублажавања,  монетарно очекивање да ће се инфлација и у наредном периоду, кретати у  границама циља од 3,0% ± 1,5 процентних поена .

Инфлација је од почетка године у границама циљ, и  у фебруару је износила 3,2%, међугодишње. На такво кретање као и у другим земљама, утицали су пре свега опоравак светске цене нафте у другој половини 2016. године и раст цена воћа и поврћа, који је био виши од сезонски уобичајеног због неповољних временских прилика почетком године. Да су инфлаторни притисци и даље ниски, указује и базна инфлација  која је у јануару и фебруару износила 1,7% међугодишње , и у границама циља усидрена инфлаторна очекивања.

Извршни одбор ће и у наредном периоду  пажљиво пратити дешавања у међународном окружењу, а  првенствено кретања на међународном финансијском тржишту и кретања цена примарних производа на светском тржишту. Неизвестност на меународном финансијском тржишту у највећој мери потиче из дивергентности монетарних политика водећих централних банака, ФЕД-а и Европске централне банке,  што може да утиче на глобалне токове капитала према земљама у успону, а тиме и Србији.  Истовремено,  Извршни одбор истиче да је отпорност наше економије на евентуалне негативне утицаје из међународног окружења повећана захваљујући повољнијим макроекономским изгледима, а пре свега смањењу фискалне и спољне неравнотеже.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 12. маја.