ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

11.11.2017.

 

НА САЈТУ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА ОБЈАВЉЕНА СУ УПУТСТВА
ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ

 

 

На сајту Министарства финансија објављена су упутства за припрему буџета за 2018. годину, то:

- Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину;

и

- Упутство за припрему приоритетних области финансирања Републике Србије за период 2018 – 2020. године.

Упутства се могу преузети са линка:

http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13404

http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13025