ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

11.08.2017.

 

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

 

 

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 4,0 одсто.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је имао у виду факторе и нову средњорочну пројекцију инфлације.

Kретања на међународном робном и финансијском тржишту и даље карактерише неизвесност. Неизвесно је кретање светских цена примарних производа, а посебно нафте. На међународном финансијском тржишту неизвесност у највећој мери и даље проистиче из дивергентности монетарних политика водећих централних банака, ФЕД-а и Европске централне банке, што може да утиче на токове капитала према земљама у успону.

Инфлација је од почетка године у границама циља. Кретање у другом тромесечју потврђују да је инфлација била под утицајем поскуљења малог броја производа и услуга. Ниска и стабилна базна инфлација, која се креће око 2% међугодишње, као и инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде која се налазе унутар граница циља како за једну, тако и за две године дана унапред, такође указују на то да су инфлаторни притисци и даље ниски.

Извршни одбор очекује да ће инфлација и у наредном периоду наставити да се креће у границама циља од 3,0 одсто ± 1,5 процентних поена. Инфлацију ће успоравати висока база код цена нафтних деривата, а од почетка 2018. и излазак овогодишњих једнократних поскупљења појединих производа и услуга из међугодишњег обрачуна, због чега ће се она кретати на нижем нивоу од тренутног. У супротном смеру деловаће постепен раст светских цена примарних пољопривредних производа и агрегатне тражње у Србији.

Извршни одбор је усвојио на седници и августовски Извештај о инфлацији, који ће бити представљен јавности, 16. августа. Том приликом биће детаљно образложене одлуке монетарне политике и макроекономска кретања која их опредељују.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 7. септембра.