ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

10.07.2017.

 

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

 

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 4,0 одсто.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је имао у виду факторе инфлације, као и ефекте досадашњег ублажавања монетарне политике.

Инфлација је од почетка године у границама циља. У складу са очекивањима, њено кретање у посматраном периоду, као и у другим земљама, било је под утицајем опоравка светске цене нафте, који је започет у другој половини 2016. године, али и поскупљења поврћа и огрева, која су, због неповољних временских прилика почетком године била виша од сезонски уобичајених. Управо захваљујући паду цена поменутих производа, у складу са нашим очекивањима, међугодишња инфлације смањена је у мају на 3,5%.  Да су инфлаторни притисци и даље ниски потврђује и ниска и релативно стабилна базна инфлација, која се од почетка године креће око 2% међугодишње, као и инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде која се налази унутар граница циља, како за једну тако и за две године унапред.

Извршни одбор очекује да ће инфлација и у наредном периоду наставити да се креће у границама циља од 3,0 одсто ± 1,5 процентних поена. Очекује се да ће на остваривање циљане инфлације деловати постепени опоравак домаће тражње и инфлације у међународном окружењу и висока база код цена нафтних деривата.

Кретање на робном и финансијском тржишту у међународном окружењу и даље карактерише неизвестност. Неизвесно је кретање светских цена примарних производа, а посебно нафте, на коју утичу и појачане геополитичне тензије. На међународном финансијском тржишту неизвесност у највећој мери потиче из дивергентности монетарних политика водећих централних банака, ФЕД-а и Европске централне банке, што може да утиче на глобалне токове капитала према земљама у успону.  Истовремено, Извршни одбор истиче да да је управо захваљујући знатном смањењу унутрашње и спољне неравнотеже  повољним макроекономским изгледима за наредни период Србија данас отпорнија на потенцијално негативне утицаје из међународног окружења.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 10. агуста.