ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

10.03. 2017.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ О О ПОДНОШЕЊУ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ППДГ-1С

 

Услед техничких радова и корекције порталске апликације отежано је електронско подношење пореске пријаве за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности - ППДГ-1С.

Због великог броја питања у вези са електронским подношењем пореске пријаве ППДГ-1С упућених на мејл адресу [email protected], молимо за разумевање и стрпљење у добијању одговора.