ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

09.11.2017.

 

ДАН ПРИМИРЈА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ (11. НОВЕМБАР) ПРАЗНУЈЕ СЕ НЕРАДНО

 

Према члану 1а став 2) Закона о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 43/01, 101/07 и 92/11), Дан примирја у Првом светском рату – 11. новембар је државни празник. Према члану 3. Закона, Дан примирја се празнује нерадно.

У 2017. години, Дан примирја пада у суботу и тог дана се и празнује.

Запослени који раде на дан празника који је нерадни дан имају право на увећану зараду у складу са чланом 108. Закона о раду.