ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

08.06.2017.

 

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

 

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 4,0 одсто.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је имао у виду факторе инфлације, ефекте досадашњег ублажавања, као и очекивани наставак кретања  инфлације у границама циља од 3,0 одсто ± 1,5 процентних поена у наредних две година.

Инфлација је од почетка године у границама циља. У складу са очекивањима, њено кретање у посматраном периоду, као и у другим земљама, било је под утицајем опоравка светске цене нафте, који је започет у другој половини 2016. године.  Међутим, поскупљења поврћа и огрева, који је био виши од  сезонски уобичајеног  због неповољних временских прилика почетком године,  а у априлу и  воће и свежег меса,  услед раста њихових цена на светском тржишту. Да  је инфлација од почетка године вођена једнократним факторима, указује и ниска и релативно стабилна базна инфлација, која се креће око 2%  међугодишње.

Извршни одбор очекује да ће инфлација и у наредном периоду наставити да се креће у границама циља.  Навише ће деловати постепен опоравак домаће тражње и инфлације у међународном окружењу, док ће висока база код цена нафтних деривата успоравати инфлацију. Притом, излазак једнократних поскупљења непрерађене хране и огрева из међугодишњег обрачуна инфлације утицаће да се инфлација од почетка наредне године стабилизује на нижем нивоу од тренутног, али и да остане у границама циља. 

Међународно окружење и даље карактерише , неизвесност на међународном робном и финансијском тржишту. Неизвесност постоји у погледу кретања светских цена примарних производа, а посебно нафте, на коју утичу и појачане геополитичне тензије. Неизвесност на међународном финансијском тржишту у у највећој мери потиче из дивергентности монетарних политика водећих централних банака, ФЕД-а и Европске централне банке, што може да утиче на глобалне токове капитала према земљама у успону, а тиме и Србији. Истовремено, Извршни одбор истиче да да је управо захваљујући знатном смањењу унутрашње и спољне неравнотеже макроекономским изгледима за наредни период Србија данас отпорнија на потенцијално негативне утицаје из међународног окружења.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 10. јула.