ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

07.12.2017.

 

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ OД 3.5%

 

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је, на данашњој седници, да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,5 одсто.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је имао у виду нову, новембарску пројекцију инфлације и кретање њених кључних фактора, очекиване ефекте претходног ублажавања монетарне политике, као и боље економске перформансе током трећег тромесечја и изгледе за наредни период.

Извршни одбор је оценио да су инфлаторни притисци и даље ниски, на шта указују успоравање укупне и базне инфлације последњих месеци, на 2,8% и 1,4% у октобру На ниске инфлаторне притиске указују и инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде, која настављају да се крећу у границама циља Народне банке Србије. Од почетка године, фискална кретања су повољнија од очекиваних, а премија ризика се спустила на нови најнижи ниво откада се прати за Србију, чему је, поред глобалних фактора, допринело јачање домаћих макроекономских фундамената и повољнији изгледи за наредни период. У правцу ниже инфлације делују и ниже увозне цене изражене у динарима.

Очекујесе да ће инфлација и у наредном периоду наставити да се креће у границама циља, 3,0 ± 1,5%, и да ће у првој половини 2018. бити на нижем нивоу од тренутног, због ефекта високе базе код цена нафтних деривата и других производа који су једнократно поскупели почетком ове године. У супротном смеру деловаће очекиван раст домаће  тражње.

Извршни одбор пажљиво прати дешавања у међународном окружењу, а првенствено кретања на међународном финансијском тржишту и светске цене примарних производа. Неизвесност на међународном финансијском тржишту и даље је присутна по основу дивергентности монетарних политика водећих централних банака, ФЕД-а и Европске централне банке, што може да утиче на глобалне токове капитала према земљама у успону, а тиме и Србији. Поред тога, неизвесност постоји и у погледу кретања светских цена примарних производа, а посебно светске цене нафте, која је претходних месеци умерено расла. Међутим, Извршни одбор истиче да је отпорност наше привреде на евентуалне негативне утицаје из међународног окружења повећана захваљујући јачању домаћих макроекономских фундамената и повољнијим изгледима за наредни период.

Септембарско и октобарско ублажавање монетарне политике пренело се на каматне стопе на нове динарске кредите, које су у октобру за становништво смањене за 0,3 п.п., а привреду за 0,4 п.п. Ниже каматне стопе на кредите, уз убрзање економске активности, опоравак тржишта рада и пад премије ризика, позитивно се одражавају и на кредитну активност, која је у октобру убрзана на 6,4% међугодишње, односно на 11,3% по искључењу ефекта отписа проблематичних кредита, чије је учешће снижено на најнижи ниво у последњих девет година.

С постепеним ишчезавањем ефеката шокова на страни понуде, раст бруто домаћег производа у трећем тромесечју убрзао се на 2,1% међугодишње. Раст активности бележи се пре свега у прерађивачкој индустрији, на коју се позитивно одражавају поправљање инвестиционог амбијента и опоравак екстерне тражње. Поправљање инвестиционог амбијента потврђује и остварени даљи напредак Србије на међународним листама конкурентности. Раст активности настављен је и у услужним секторима, захваљујући опоравку тржишта рада.

На данашњој седници, Извршни одбор је усвојио Меморандум о циљаним стопама инфлације до 2020. године, којим се циљана стопа инфлације до 2020. утврђује на нивоу од 3,0 ± 1,5%.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 11. јануара 2018. године.