ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

04.01. 2017.

 

ИЗВЕШТАЈ О ЗАПОШЉАВАЊУ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА ОБРАСЦУ ИОСИ ЗА ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ ПОДНОСИ СЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ ДО 5. 01. 2017.

 

Извештај на Обрасцу ИОСИ подноси се електронским путем за обавезе запошљавања особа са инвалидитетом које доспевају почев од 1. јануара 2017. године, као и за доспеле а неизвршене обавезе закључно са 31. децембром 2016. године за које надлежном пореском органу није предат извештај на старом папирном Обрасцу ИОСИ.

 Дакле, сви обвезници запошљавања особа са инвалидитетом, а то су сви послодавци који имају 20 или више лица у радном односу, извештај о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом за месец децембар 2016. године подносе на новом Обрасцу ИОСИ, најкасније до 5. јануара 2017. године и то искључиво електронским путем. Изузетно од наведеног, послодавац ће имати обавезу да поднесе извештај на старом Обрасцу ИОСИ у папирној форми само у следећим случајевима: 1) за обавезе које су доспеле и плаћене закључно са 31. децембром 2016. године, а за које није поднет извештај на старом Обрасцу ИОСИ, и 2) за обавезе које су доспеле закључно са 31. децембром 2016. године, за које је поднет извештај на старом Обрасцу ИОСИ, у случају када послодавац установи да тако поднети извештај садржи грешку или пропуст.

 Према наведеном, извештаји поднети у папирној форми после 1. јануара 2017. године, за обавезе које су доспеле, а нису извршене до 31. децембра 2016. године, као и за обавезе које доспевају после 1. јануара 2017. године, неће се узимати у обзир и сматраће се да извештај није поднет у прописаном року.

Обвезницима још једном скрећемо пажњу на то да, без обзира на предстојеће новогодишње празнике, извештај за децембар 2016. морају да доставе електронски, најкасније до 5. јануара 2016. године.