ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

03.05. 2017.

 

УСЛУГА СЕРВИРАЊА И ПОСЛУЖИВАЊА ПЕКАРСКИХ И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА У ОБЈЕКТУ ПЕКАРЕ ОПОРЕЗУЈЕ СЕ ПО ПОСЕБНОЈ СТОПИ

 

Министар финансија Републике Србије донео је Правилник о допуни Правилника о утврђивању услуга предаје јела и пића за конзумацију на лицу места за сврху одређивања места промета услуга, у смислу Закона о порезу на додату вредност. Овај правилник објављен је у „Службеном гласнику РС“, бр. 41/17 од 28. априла 2017. године.

Услугама предаје јела и пића за конзумацију на лицу места, у смислу члана 12. став 6. тачка 4) подтачка (5) Закона, сматрају се услуге предаје припремљене или неприпремљене хране, пића или хране и пића, за људску потрошњу, уз додатне услуге које омогућавају њихову тренутну потрошњу (сервирање, послуживање и др.), независно од тога да ли се конзумација врши у угоститељском објекту у којем је храна припремљена, у угоститељском објекту у којем храна није припремљена, у пословном или стамбеном простору примаоца услуга или на другом месту. Према томе, услуживање пекарских и млечних производа, у угоститељским објектима опорезује се по општој стопи (20%).

Према одредбама новог става 3 у члану 2. наведеног правилника, додатним услугама које омогућавају тренутну потрошњу хране и пића, не сматрају се услуге сервирања и послуживања хране и пића у објекту пекаре. С обзиром на то да је продаја пекарских и млечних производа у објектима пекаре опорезована као промет добара независно од тога да ли се ови производи конзумирају на лицу места или се носе, на овај промет обрачунава се ПДВ по посебној стопи од 10%.