ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

29.01. 2016.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ О БОПУ
ЗА УПЛАТУ МЕСЕЧНИХ АКОНТАЦИЈА ПОРЕЗА НА ДОБИТ

 

 Пореска управа објавила је на свом веб сајту обавештење следеће садржине:


Обавештење

 

Порески обвезници који су до 31.03.2015. години поднели пореску пријаву пореза на добит правних лица у папирном облику, уколико до сада поштом нису добили писано обавештење са позивом на број одобрења плаћањa (БОП) за уплату привремених месечних аконтација у 2016. години, треба да се обрате надлежној организационој јединици Пореске управе.

 

Плаћање привремених месечних аконтација у 2016. години, почев од аконтације која се односи на јануар месец 2016. године и доспева за плаћање 17.02.2016. године, врши се по позиву на број одобрења за плаћање (БОП) добијеном у Обавештењу о успешном пријему пореске пријаве електронским путем за период 01.01. – 31.12.2014. године.