ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

28.10. 2016.

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА НАЈАВИЛО ОДЛАГАЊЕ ПРИМЕНЕ ПРАВИЛНИКА О ПДВ-У
ОД 1. 1. 2018. ГОДИНЕ

 

 Министарство финансија објавило је на свом сајту информацију о одлагању примене Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ („Службени гласник" РС, број 80/16).

Примена правилника одлаже се за 1. јануар 2018. године. До тада ће се примењивати постојећи Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ („Службени гласник” РС, број 120/12).

Детаљнија информација може се погледати овде:

http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?h=1&id=9785

 

 .