ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

20.10. 2016.

 

ФОТОГРАФИЈЕ СА САВЕТОВАЊА У ДОМУ СИНДИКАТА

.

Саветовање на тему: Нови прописи о ПДВ, обрачун ПДВ у грађевинарству и порез по одбитку на приходе страних лица одржава се у десет градова у Србији. У наставку су фотографије са саветовања у Београду.