ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

14.12. 2016.

 

МИНИМАЛНА ЗАРАДА ИЗНОСИ 130 ДИНАРА НЕТО
ПО РАДНОМ ЧАСУ ОД 1. ЈАНУАРА 2017. ГОДИНЕ

.

Почев  од 1. јануара 2017. године, приликом исплате минималне зараде  примењује се новоутврђени нето износ од 130 динара нето по радном часу, без обзира на месец за који се врши исплата.

То значи, да за све исплате зарада  до краја децембра 2016. године примењује се минимална нето зарада у висини од 121 динар нето по радном часу, а за све исплате почев од 1. јануара 2017. године примењује се износ од 130 динара нето по радном часу.

Према томе, уколико се минимална зарада за месец децембар исплаћује у јануару 2017. године примениће се износ од 130 динара нето по радном часу.