ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

12.01. 2016.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ О ПОЗИВУ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА ЗА ПЛАЋАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ МЕСЕЧНИХ АКОНТАЦИЈА ПОРЕЗА НА ДОБИТ ЗА 2016. ГОДИНУ

 

Пореска управа је на својој веб страници објавила обавештење о томе који подаци се уносе у поље: Позив на број одобрења приликом плаћања аконтације пореза на добит правних лица. У наставку дајемо текст овог обавештења:

 

05. јануар 2016. године

 

Обавештење

 Месечна аконтација пореза на добит која се односи на децембар месец 2015. године и доспева за плаћање 15.01.2016. године плаћа се на исти број рачуна и по истом позиву на број као и раније доспеле аконтације пореза на добит.

 

Плаћање привремених месечних аконтација у 2016.  години, почев од аконтације која се односи на јануар месец 2016. године и доспева за плаћање 15.02.2016.године, врши се по позиву на број одобрења за плаћање (БОП) добијеном у Обавештењу о успешном пријему пореске пријаве електронским путем за период 01.01. – 31.12.2014.године.