ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

11.05. 2016.

 

УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА ОБЈАВИЛА ЈЕ
КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ЗА РАЧУНОВОЂЕ И РЕВИЗОРЕ

 

У складу са чланом 14. став 1. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/2015) Управа за спречавање прања новца, Група за надзор објавила је на интернет страници Контролну листу за предузетнике и привредна друштва која се баве пружањем рачуноводствених услуга и Контролну листу за привредна друштва за ревизију.

Поменуте листе можете преузети помоћу следећих линкова::

http://apml.gov.rs/REPOSITORY/1598_kontrolna-lista-za-racunovodje-uspn.xls

http://apml.gov.rs/REPOSITORY/1599_kontrolna-lista-za-revizore-uspn.xls