ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

10.11. 2016.

 

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

.

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на постојећем нивоу од 4,0 одсто.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је имао у виду то да се повратак инфлације у границе циља очекује наредне године. Таквом кретању инфлације требало би да допринесу ефекти претходног ублажавања монетарне политике и раст домаће тражње, и постепен раст светске цене нафте и инфлације у међународном окружењу. Захваљујући доброј пољопривредној сезони, додатни пад цена примарних пољопривредних производа и последично ниски трошкови у производњи хране још неко време ће деловати дезинфлаторно.

Поред тога, Извршни одбор је истакао да на опрезност монетарне политике упућује присутна неизвесност на међународном финансијском тржишту у погледу будућих мера ФЕД-а и Европске централне банке и њихов могући утицај на глобалне токове капитала. Ипак, успешно спровођење фискалне консолидације и структурних реформи, као и смањење спољне неравнотеже повећава отпорност домаће привреде на потенцијално негативне утицаје из међународног окружења. Потврда томе је и позитивна оцена Међународног монетарног фонда, пад премије ризика земље и напредак на међународним листама конкурентности услед унапређења пословног и инвестиционог амбијента.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 8. децембра .