ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

08.09. 2016.

 

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

.

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на постојећем нивоу од 4 одсто.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је имао у виду очекиване ефекте досадашњег снижавања референтне каматне стопе и очекивано кретање инфлације у наредном периоду. Према оцени Извршног одбора, на повратак међугодишње инфлације у границе циља у првој половини наредне године утицаће пре свега постепен раст агрегатне тражње у Србији и инфлације у међународном окружењу, као и ниска база код цена нафтних деривата, док ће је ниски трошкови у производњи хране још неко време успоравати.

Поред тога, Извршни одбор је имао у виду и даље присутну неизвесност на међународном робном и финансијском тржишту и њен могући утицај на кретање инфлације и токове капитала ка земљама у успону. Ипак, успешно спровођење фискалне консолидације и структурних реформи повећава отпорност домаће привреде на утицаје из међународног окружења. Захваљујући томе смањена је и спољна неравнотежа, а макроекономски изгледи наше привреде знатно су бољи, што је потврдио и Међународни монетарни фонд у оквиру четврте и пете ревизије аранжмана.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 13. октобра.