ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

08.04. 2016.

 

ДОСТАВЉАЊЕ КОНСОЛИДОВАНИХ И ЗАМЕНА РЕДОВНИХ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2015. ГОДИНУ

 

Агенција за привредне регистре (АПР) je на свом сајту објавила да је од 8. априла 2016. године, у оквиру Финансијских извештаја, омогућен приступ посебном информационом систему АПР, којим се обезбеђује јединствен поступак:

- уноса, контроле, потписивања и достављања консолидованих финансијских извештаја са прописаном документацијом за 2015. годину и

- замене редовних годишњих финансијских извештаја за 2015. годину.

 

Чланак о консолидовању финансијских извештаја за 2015. год. објављен је у ПС 8/2016.

У вези са састављањем консолидованих финансијских извештаја организујемо саветовање 19.04.2016. године.