ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

08.03. 2016.

 

ОМОГУЋЕНО ДОСТАВЉАЊЕ РЕДОВНИХ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА АПР-У

 

На свом веб сајту, Агенција за привредне регистре (АПР) обавестила је све заинтересоване кориснике да ће од понедељка, 7. марта 2016. године, бити омогућен приступ Посебном информационом систему Агенције, којим се обезбеђује јединствен поступак уноса, контроле, потписивања и достављања редовних годишњих финансијских извештаја са прописаном документацијом за 2015. годину, чији је рок за достављање 30. јун 2016. године.

Подсећамо претплатнике да ће АПР у току обраде извештаја за статистичке потребе објављивати на својој интернет страни обавештења о утврђеним недостацима. Обвезници код којих су уочени недостаци, те недостатке треба да отклоне у року од 8 дана од дана објављивања на сајту. У противном, подаци из достављеног извештаја не могу бити уписани у базу за статистичке потребе.

Сва питања обвезници могу слати мејлом на следеће адресе: [email protected], [email protected] и [email protected]