ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

 

28. 08. 2014.

 

ДОНЕТ ЈЕ ПРАВИЛНИК О САДРЖАЈУ ОБРАЧУНА ЗАРАДЕ, ОДНОСНО НАКНАДЕ ЗАРАДЕ

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања донео је Правилник о садржају обрачуна зараде, односно накнаде зараде. Овај правилник је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 90/14 од 27. августа 2014. године, ступа на снагу 4. септембра 2014. године, а примењује се почев од исплате зараде, односно на накнаду зараде за септембар 2014. године.

Према одредбама члана 121. Закона о раду, послодавац је дужан да запосленом приликом сваке исплате зараде и накнаде зараде достави обрачун.

Обрачун на основу кога је исплаћена зарада, односно накнада зараде у целости може се доставити запосленом у електронској форми.

Послодавац је дужан да запосленом достави обрачун и за месец за који није извршио исплату зараде, односно накнаде зараде. У том случају, послодавац је дужан да запосленом достави и обавештење да исплата зараде, односно накнаде зараде, није извршена и разлоге због којих није извршена исплата. Овај обрачун послодавац је дужан да запосленом достави најдоцније до краја месеца за претходни месец.

Обрачун зараде и накнаде зараде које је дужан да исплати послодавац у складу са законом представља извршну исправу, о чему ћемо детаљније писати у наредном броју „Привредног саветника“.

Текст Правилника можете погледати овде.