ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

28 02. 2014.

 

 

УПУТСТВО АПР-А ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2013. ГОДИНУ ЗА ОБВЕЗНИКЕ КОЈИ НИСУ ДОБИЛИ ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

 

Агенција за привредне регистре обавештава сва правна лица и предузетнике који примењују Закон о рачуноводству да рок за достављање редовних годишњих финансијских извештаја за 2013. годину истиче 28. фебруара 2014. године.

Као и претходних година, обвезницима је омогућено да редовне годишње финансијске извештаје за 2013. годину, поред састављања и достављања у писаној форми, те извештаје саставе и применом посебне апликације Агенције и доставе електронски преко веб сервиса односно одштампани примерак тог извештаја поштом.

Агенција је обавештена од једног броја обвезника о техничким проблемима везано за достављање тих извештаја. Иако је свим обвезницима упутила обавештење о пријему извештаја, у току претходна два дана дошло је до застоја у достављању електронских пошиљки на који Агенција није могла да утиче.

У сарадњи са провајдерима учињени су сви напори да се поменути проблем, који је настао јер је неколико антиспам сервиса блокирало одређени број ИП адреса (и-мејлова) преко којих се шаљу сва обавештења, превазиђе како би обвезницима било омогућено да састављене финансијске извештаје штампају, овере и доставе Агенцији у предвиђеном року. У том смислу, Агенција ће настојати да свим обвезницима који су саставили финансијски извештај применом апликације достави електронску верзију документа у што краћем року.

Истовремено, Агенција упућује обвезнике који до сада нису добили потребна документа да то могу учинити и самостално на следећи начин - из апликације у којој су састављали финансијски извештај потребно је у менију позвати ставку Интерактивна контрола – Списак послатих захтева и појавиће се листа свих извештаја са бројем захтева под којим су примљени у Агенцији. Кликом на одговарајући број захтева покренуће се преузимање фајла у коме се налази електронска верзија документа.

Агенција саветује свим обвезницима који финансијске извештаје састављају применом апликације да то учине 28. фебруара 2014. године  до 14:00, како би те извештаје доставили у прописаном року.

Све додатне информације о пријему и обради финансијских извештаја за 2013. годину, као и претраге тока пријема и обраде финансијских извештаја доступне су на интернет страници Агенције, у делу Финансијски извештаји и бонитет.