ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

27 02. 2014.

 

 

ПРОПИСАН ЈЕ РАЧУН ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА ПО ОДБИТКУ

 

Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку, врши се на следећи рачун:

840-4848-37 – Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку,

или за електронско плаћање:

840000000000484837 – Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку.

Позив на број одобрења састоји се из двоцифреног контролног броја и седамнаестоцифреног низа бројева који за плаћање пореза по одбитку у обједињеној наплати увек почиње са 9 (префикс). Према нашим сазнањима, број одобрења за плаћање који додељује Пореска управа у Обавештењу о поднетој појединачној пријави ППП ПД има израчунати контролни број, па је довољно преписати тај позив на број из обавештења приликом попуњавања налога.
У случају да позив на број не садржи израчунати контролни број, потребно је да га обвезник сâм израчуна. Програм за израчунавање контролног броја може се преузети са наше интернет странице на следећем линку:

http://www.privsav.rs/pages/Za_Preuzimanje/Kontrolni_broj/ikb.html