ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

 

26. 03. 2014.

ЗАМЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2013. ГОД. ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ МОГУЋА ЈЕ ДО 3. АПРИЛА 2014. ГОД.

 

Агенција за за привредне регистре (АПР) је на свом сајту објавила да је за све финансијске институције,  четвртак 03. април 2014. године, последњи датум до када је могуће поднети захтев за замену редовног  годишњег финансијског извештаја за 2013. годину, сагласно прописима. Утврђени рок  односи се на:

- пословне банке

- Народну банку Србије

- друштва за осигурање

- берзе и брокерско дилерска друштва

- даваоце финансијског лизинга

- друштва за управљање добровољним пензијским фондовима и добровољне пензијске фондове

- друштва за управљање инвестиционим фондовима и отворене инвестиционе фондове

- затворене и приватне инвестиционе фондове

- друге финансијске институције

Регистар финансијских извештаја  неће прихватати замене редовних годишњих финансијских извештаја за финансијске институције достављене после наведеног датума, односно даља корекција података у поменутим извештајима биће могућа само на основу извештаја ревизора или налога надлежног државног органа.

После окончања прелиминарне збирне обраде редовних годишњих финансијских извештаја за финансијске институције, Регистар ће објавити индивидуалне податке из исправних извештаја на интернет страни АПР.