ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

 

23. 11. 2014.

 

МИНИСТАР ФИНАНСИЈА ДОНЕО ЈЕ ПРАВИЛНИК О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ СТАТИСТИЧКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА ПРИВРЕДНА ДРУШТВА, ЗАДРУГЕ И ПРЕДУЗЕТНИКЕ

Правилник о облику и садржају Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике објављен је у „Службеном гласнику РС“ бр. 127.

Овим правилником прописује се облик и садржај Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, који пословне књиге воде по систему двојног књиговодства.

Овај правилник примењује се и на огранке и друге организационе делове страних правних лица који обављају привредну делатност у Републици Србији, у складу са законом.

Овај правилник ступа на снагу 29. 11. 2014. године, а примењује се почев од састављања финансијских извештаја  а2014. годину.

О овој теми детаљније ћемо писати у неком од наредних бројева часописа.