ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

 

22. 07. 2014.

ОБЈАВЉЕНИ СУ ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РАДУ И ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ

У „Службеном гласнику РС“, број 75/2014, објављени су Закон о изменама и допунама Закона о раду као и Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању.

Закон о изменама и допунама Закона о раду, ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања, односно од 29. јула 2014. године, док се одредба члана 54. примењује по истеку рока од 30 дана од дана ступања на снагу.

Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања, односно од 29. јула 2014. године, а почиње са применом од 1. јануара 2015. године, осим одредаба чланова 14. и 17. овог закона које се примењују од дана ступања на снагу овог закона и одредба члана 9. овог закона која се примењује од 1. јануара 2032. године.