ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

21. 02. 2014.

 

 

РЕВАЛОРИЗАЦИЈА ЗА ПРОДАТЕ ДРУШТВЕНЕ СТАНОВЕ НА ДАН 31. 12. 2013.


Под 31. 12. 2013. године треба  извршити ревалоризацију за продате друштвене станове, и то  :

 1. По уговорима закљученим до 1. јула 1992. године,  по Закону о стамбеним односима:
 2.  

  коефицијентом потрошачких цена                              0,022, 

  односно директну ревалоризацију отплатне рате     1,022.

  Следећа ревалоризације је 31. 12. 2014. године.

   

 3.  По уговорима закљученим после 19. јула 1994. године по Закону  о становању , следећим коефицијентима:

 

За уговоре склопљене

Коефицијент ревалоризације

до 30. 06. 2013. године  

не врши се ревалоризација

у јулу 2013. године 

0,002

у августу 2013. године

не врши се ревалоризација

у септембру 2013. године 

не врши се ревалоризација

у октобру  2013. године 

не врши се ревалоризација

у новембру 2013. године

0,002

у децембру  2013. године 

не врши се ревалоризација

 

Следећа ревалоризација је 30. 06. 2014. године.