ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

 

10. 04. 2014.

ЗАМЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2013. ГОД.
ЈЕ МОГУЋА ДО 17. АПРИЛА 2014. ГОД.


На свом сајту
Агенција за привредне регистре (АПР) је објавила обавештење о завршетку прелиминарне обраде финансијских извештаја за 2013. год. које преносимо у целости:

 „Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава сва привредна друштва и задруге, установе које обављају делатност ради стицања добити, огранке страних правних лица са седиштем у иностранству, који обављају привредну делатност на подручју Републике Србије, као и сва друга правна лица (политичке организације, синдикалне организације са својством правног лица, фондације и здужбине, удружења, коморе) и предузетнике  који пословне књиге воде по систему двојног књиговодства да је четвртак, 17. април 2014. године, последњи датум до када је могуће поднети захтев за замену редовног годишњег финансијског извештаја за 2013. годину, сагласно прописима.

Регистар финансијских извештаја неће прихватати замене редовних годишњих финансијских извештаја за напред наведене обвезнике достављене после наведеног датума, односно даља корекција података у поменутим извештајима биће могућа само на основу извештаја ревизора ( за обвезнике ревизије) или по налогу надлежног државног органа.

После окончања прелиминарне збирне обраде редовних годишњих финансијских извештаја за наведене обвезнике, Регистар ће објавити индивидуалне податке из исправних извештаја на интернет страни АПР.“

 Према томе, привредна друштва, предузетници који књиге воде по систему двојног књиговодства, огранци страних правних лица који обављају делатност, и друга комерцијална и некомерцијална правна лица, која су установила грешке у предатом  годишњем финансијском извештају за 2013. год. захтев за замену финансијских извештаја могу да поднесу најкасније до 17. априла 2014. год. За финансијске институције, рок за замену финансијских извештаја, је био 3. априла 2014 год.

 

За детаљнија објашњења о самој процедури замене финансијских извештаја упућујемо вас на чланак у ПС 8/2014.